Moet de CITO-toets in februari?

Volgens Aleid Truijens (De Volkskrant 16/12/2008) is het goed dat de Eindtoets Basisonderwijs in februari wordt afgenomen, want scholieren hebben recht op een objectief oordeel. Maar ze heeft niet voldoende nagedacht over de functies van de CITO-toets. Waarover moet een objectief oordeel worden geveld?
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Moet de CITO-toets in februari?”

  1. Wes Holleman zegt:

    Gisteren is het advies van de PO-raad verschenen (inclusief de aanbeveling dat de CITO-toets naar juni moet worden verschoven), tezamen met de tekst van de toespraak van de voorzitter en het persbericht van de PO- en VO-raad. Hier een column van de Utrechtse hoogleraar Theo Wubbels (Trouw 16/12/2008).

  2. Wes Holleman zegt:

    ‘200 Scholen voeren naast Citotoets ook intelligentietest in’, bericht Trouw (10/1/2008). Underachievers kunnen op die manier beter geïdentificeerd worden. Het siert de onderwijsredactie dat zij flink heeft doorgevraagd: Peter Tellegen (NIO) tekent erbij aan dat intelligentietests onbetrouwbaar zijn als ze niet in de moedertaal worden afgenomen. Dat is van belang voor allochtone leerlingen en streektaalsprekers.

  3. Wes Holleman zegt:

    De P.O.-raad (9/6/2009) bericht dat er volgend jaar op kleine schaal geëxperimenteerd zal worden met een latere afname van de CITO-toets (begin april).