Schriftelijke taalverzorging

Als ik een schrijfproduct inlever dat wemelt van de taalfouten, wat is er dan mis? Dat wordt uitgelegd in een recent rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen. Ik ben blijkbaar niet geneigd of in staat mijn grammatica- en spelfouten op te sporen en te corrigeren, ook al heb ik daarvoor voldoende gelegenheid gekregen (p.70). Het probleem is niet zozeer dat je verre van foutloos schrijft, maar dat je je concept-teksten niet foutloos reviseert.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Schriftelijke taalverzorging”

  1. onderwijsethiek.nl » Blog Archive » Scriptie per omgaande retour zegt:

    […] studenten krijgen dus onmiddellijke feedback op hun schrijfproduct. Daar steken ze wat van op: de revisie op talige vormgeving, daar kun je niet omheen, want anders geven de lezers ‘niet thuis’. Maar het zou nog […]

  2. onderwijsethiek.nl » Blog Archive » Samenwerking verboden zegt:

    […] stand is gekomen? Bron: Trajectum (14/1/2014 p.17) Zie ook mijn eerdere bloberichten: 13/6/2008, 29/1/2008, 5/4/2010, 3/7/2010, 26/10/2010, 29/12/2010, 27/3/2012, 30/4/2012, 7/9/2012, […]

  3. Wes Holleman zegt:

    Wat moet er gedaan worden om de spel- en taalvaardigheid van studenten en de taalkundige kwaliteit van werkstukken te verbeteren (DUB 21/10/2014)?