Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen

Volgens de huidige vergaderplanning buigt de Tweede Kamer zich in de tweede week van april over de klassegrootte in het basis- en voortgezet onderwijs. De aanleiding daartoe is een burgerinitiatief van leraren. Jasper van Dijk (SP) bereidt een wetsvoorstel voor om de klassegrootte te maximeren (Eén Vandaag 21/3/2014). Naar analogie van het droevig lot van de plofkippen in de intensieve veehouderij, spreken actievoerders van plofklassen. Maar met die metafoor wordt verdoezeld dat het om mensen gaat: leerlingen en leraren. De Tweede Kamer staat voor de vraag of leerlingen en leraren moeten worden beschermd tegen de risico’s van de intensieve menshouderij.
Lees verder … (PDF)

4 reacties op “Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen”

 1. Wes Holleman zegt:

  Het debat is inmiddels geagendeerd voor de EERSTE week van april: woensdag 2 april, 10.15 uur (plenaire zaal).

 2. Wes Holleman zegt:

  Rob Pietersen schreef een goed artikel over de verantwoordelijkheid van leraren voor het signaleren en opvangen van leerlingproblemen en probleemleerlingen (Trouw 26/3/2014).

 3. Wes Holleman zegt:

  Verslaggever Rik Nijland wijdt een artikel aan de werkdruk in het mbo (VK 2/4/2014 p.13). De inzet van de actievoerders is: maximering van het aantal contacturen (incl. groepsgesprekken, stagebegeleiding en coaching) op 800 uur per jaar bij een voltijdse jaartaak van 1600 uur.

  De PO-Raad (1/4/2014) vindt dat de overheid zich niet met de klassegrootte moet bemoeien. De VO-Raad (10/12/2013) vindt dat eveneens. De lerarenvakbond AOb (31/3/2014) heeft een genuanceerder standpunt: de overheid moet de gemiddelde groepsgrootte van elke basisschool maximeren, namelijk op 23 leerlingen per klas.

 4. Wes Holleman zegt:

  Weer samen naar school? Zorgleerlingen worden de dupe als ze in het kader van Passend Onderwijs in overvolle klassen worden geplaatst, zo blijkt uit onderzoek van de SP (4/11/2014).